Nový ročník programu Budúcnosť INAK sprevádzajú pandemické opatrenia

29. sep, 2020

Aj napriek každodennej neistote s vývojom pandémie na Slovensku sme v septembri spustili nový ročník mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK.

Pred niekoľkými dňami sme úspešne ukončili týždenný nábor – žiaci druhého stupňa na ZŠ Maxima Gorkého v Trnave strávili v klube niekoľko vyučovacích hodín, zažili dobrodružstvo so svojou triedou, dozvedeli sa o našom programe a dostali ponuku zapojiť sa do novovznikajúcej skupiny. V rámci týchto stretnutí sme sa videli aj s našimi súčasnými druhákmi, s ktorými pokračujeme v programe od októbra.

Vytvorili sme plán fungovania klubu

Intenzívne sledujeme opatrenia Vlády SR aj ZŠ Maxima Gorkého a podľa toho volíme ďalšie kroky. Vytvorili sme tri verzie fungovania podľa vývoja pandémie:

  • bežný chod – klub otvorený 4 dni v týždni, konkrétne v utorky a štvrtky 14:00 –16:00, vzdelávací program prebieha pre všetkých účastníkov súčasne (mix tried);
  • alternatívny chod – klub otvorený 4 dni v týždni, vždy pre inú triedu, spolu so vzdelávacím programom (napr. v pondelok 6. A a 6. B, v utorok 7. A a 7. B, a podobne), účastníci sú rozdelení podľa tried v dvoch miestnostiach nášho klubu;
  • online chod – v prípade zatvorenia škôl prejdeme znova do online priestoru, kde sa s deťmi budeme počuť 2x do týždňa, navyše individuálne ponúkneme možnosť doučovaní, každému účastníkovi tiež zapožičiame notebook na prácu z domu.

Pri online fungovaní využijeme skúsenosti z prvej vlny

Celkovo budú od októbra 2020 fungovať v trnavskom klube Budúcnosť INAK dve skupiny účastníkov (prváci a druháci). Pri plánovaní možného prechodu na online fungovanie využijeme naše skúsenosti z prvej vlny pandémie, ktoré reagujú na potreby účastníkov a ich rodičov. Účastníkom zabezpečíme:

  • technickú podporu pre dištančné fungovanie klubu (rozvoj základných digitálnych zručností pre fungovanie dieťaťa online),
  • pravidelný týždenný online program, pričom jedno stretnutie je zamerané na oddych a teambuilding a druhé na progres v témach programu,
  • pomoc s učením, prepojenie so školou formou doučovaní a komunikáciou online.

Uvedomujeme si, že táto situácia si vyžaduje nielen ochranu zdravia a bezpečnosti detí, ale aj citlivé pristupovanie k ich prežívaniu a vznikajúcim potrebám.

Podobné články