Budúcnosť INAK – priestor na rozvoj potenciálu a inovatívneho myslenia.

dievča verí v budúcnosť inak

Vytvárame mimoškolské centrá, v ktorých žiakom druhého stupňa základných škôl ponúkame 3-ročný vzdelávací program zameraný na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti.

Účastníkom programu vytvárame príležitosti na rozvoj ich schopností a talentov. Povzbudzujeme ich všímať si svoje okolie, rozmýšľať o svete inak, riešiť problémy, ktoré vidia okolo seba a nebáť sa k týmto situáciám aktívne pristupovať. Chceme, aby deti vedeli, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, a to bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú.

centrá

účastníkov

vyškolených vysokoškolákov

zapojených expertov

zázemie pre školy

Zázemie mimo školy

Vytvárame bezpečné a kreatívne prostredie – mimoškolské centrum vybavené digitálnymi technológiami a oddychovou zónou.

pomoc a mentoring

Učenie sa inak

Deťom pravidelne ponúkame učenie sa neformálnym spôsobom s dôrazom na osobný rast či prechod na strednú školu. Vzdelávaním ich sprevádzajú pracovníci s mládežou.

riešenia pre región

Riešenia pre región

Našich účastníkov vedieme k vytvoreniu vlastného nápadu, ktorý by riešil problém v ich okolí. Deti si tvoria vlastnú mini sociálnu inováciu.

svet inovácií

Svet možností

Zapájame aktérov z biznisu, neziskového a verejného sektora ako expertov z praxe na rozšírenie povedomia detí o možnostiach v ich okolí či budúcom pracovnom uplatnení.

V akých oblastiach sa deti zdokonaľujú?

/01

Mäkké zručnosti

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov. Deti získavajú nevyhnutné kompetencie pre osobný rozvoj, prístup k iným ľuďom, svetu a budúcemu povolaniu.

/02

Podnikavosť

Program podporuje účastníkov a účastníčky pri rozvoji ich podnikavosti cez vytváranie vlastných sociálnych projektov na podporu ich komunity a regiónu.

/03

Digitálne zručnosti

Program rozvíja digitálnu gramotnosť detí, aby ich pripravil na rýchlo sa meniace prostredie technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pre štúdium a život.

Povedali o nás:

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál.

Peter Hulényi | člen poradnej rady

Budúcnosť INAK sa vymyká z kontextu nášho školstva. Dáva deťom to, na čo školy a učitelia často už nemajú kapacity. Prepojenie s ľuďmi z praxe a reálnymi projektami a firmami, osobnostný rozvoj a možnosť byť súčasťou budovania komunity a komplexnejší pohľad na vzdelávanie, než iba sústredenie sa na jeden konkrétny predmet.

Arnold Kiss | odborný garant programu

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová | členka poradnej rady

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Chcete sa zapojiť
do programu?

Kto sme?

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.