Digitálne zručnosti v Budúcnosti inak

Prečo sú pre náš program kľúčové digitálne zručnosti a ich rozvíjanie u detí? Dôležitosť digitálnych zručností ako súčasť informačnej gramotnosti nám ukázal aj prechod na online výučbu počas pandémie. Deti v online svete trávia mnoho času, avšak často veľmi neefektívne.

Podľa prieskumu agentúry FOCUS pre Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis z júna 2019 až 41 % detí nepoužíva technológie zmysluplne. Vedia sa hrať a chatovať. No iba 4 z 10 detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. Prieskum tiež ukázal, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

Druhým problémom sú nástrahy a riziká pri používaní technológií. „Dostupnosť informácií, otvorenosť ľuďom, ale aj strata súkromia sú riziká, ktorým sa musia mladí ľudia naučiť efektívne čeliť. Cestou je rozvinuté kritické a analytické myslenie, ale aj poznanie nebezpečenstva, ktoré online prostredie prináša. Bezpečnosť, ako aj etické otázky spojené s využívaním internetu, však nepatria medzi oblasti, v ktorých dosahujú žiaci v testovaní uspokojivé výsledky,“ uvádza k téme analýza projektu To dá rozum.

V programe Budúcnosť INAK preto účastníci získavajú IT zručnosti a využívajú digitálne technológie najmä v súvislosti s ostatnými zručnosťami a v rámci práce na tímovom projekte.

Ako rozvíjame digitálnu gramotnosť detí v našom programe?

V kurikule programu sa digitálne zručnosti rozvíjajú v prepojení s ďalšími dvoma oblasťami, pričom podporujú práve oblasť podnikateľských zručností, na ktorých aktivity sú priamo naviazané. Nosnými prvkami práce s digitálnou gramotnosťou v programe je:

  • Prístup k základným a pokročilým IT a technológiám – kluby Budúcnosť INAK sú zariadené základnými technológiami. Každé dieťa má prístup k vlastnému počítaču, čo zaručuje rozvoj základných zručností, čo nie je samozrejmé pre každého. Súčasťou klubu je však aj pokročilá IT výbava, ktorá zaručuje rozvoj deťom, ktoré sa zaujímajú o túto tému a inak by sa k nej nedostali.
  • Inšpiratívne návštevy a osobnosti – kľúčovými sú aj návštevy osobností či výlety do firiem zo sveta technológií, kde môžu deti vidieť nové možnosti a získať inšpiráciu pre vlastné projekty či rozvoj v nových oblastiach.
  • Cielený rozvoj kompetencií v rámci kurikula a možnosť rozvíjať sa aj samostatne – preddefinované nutné kompetencie rozvíjame v rámci cielených vzdelávacích stretnutí, pričom deti sa majú možnosť rozvíjať v digitálnych témach, ktoré ich zaujímajú aj samostatne v rámci online platformy alebo postupne zriadeného maker space/dielničky.
  • Digitálne zručnosti v praxi – nadobudnuté zručnosti môžu účastníci aplikovať v rámci vlastných projektov – sociálnych inovácií, ktoré môžu realizovať vo vlastných komunitách, účasťou na súťažiach (napríklad First Lego League) alebo individuálnym majstrovaním v maker space.

Medzi vzdelávacími cieľmi v oblasti digitálnej gramostnosti máme v programe nasledujúce kompetencie:

  • online komunikácia a spolupráca – efektívne využívanie, netiketa a bezpečnosť,
  • nástroje pre tvorbu dokumentov, vizuálneho či audiovizuálneho materiálu,
  • algoritmické riešenie problémov – základy algoritmického myslenia a programovania (v prostredí Scratch),
  • práca s internetom – vyhľadávanie informácií, rozoznanie dezinformácií/hoaxov,
  • softvér a hardvér – základné poznatky, programovanie hardvérového zariadenia BBC micro:bit,
  • inovácie – technológie budúcnosti ako napr. umelá inteligencia.

Osobitne s účastníkmi riešime otázku bezpečnosti a zdravého používania technológií. Učíme sa hľadať hranice v tom, koľko času trávime prácou či hrou s technológiami, alebo aký obsah zábavy či učenia si vyberáme. O to viac dnes, kedy sa pre nás všetkých technológie stali nevyhnutným nástrojom na komunikáciu, učenie či zábavu.