Ľudia, ktorí tvoria Budúcnosť INAK

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111

martina.kolesarova@nadaciapontis.sk


Daniela Nemcová

programová manažérka

0903 437 462

daniela.nemcova@nadaciapontis.sk

 


Dominika Gerhátová

programová koordinátorka

dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk


Martina Vangorová

programová koordinátorka

0911 634 341

martina.vangorova@nadaciapontis.sk

 


Lucia Gregorová

tímlíderka

0948 296 117

lucia.gregorova@nadaciapontis.sk


Alica Vidová

programová manažérka

0940 612 734

alica.vidova@nadaciapontis.sk


Martin Točík

programový koordinátor

martin.tocik@nadaciapontis.sk


Ivana Zvončanová

programová koordinátorka

0905 899 305

ivana.zvoncanova@nadaciapontis.sk

 


Arnold Kiss

Maxman Consultants

Marián Holienka

Fakulta managementu UK

Eva Klimeková

OZ Mini Tech Institute

 

Marek Zámečník

VESTBERRY

Peter Dráľ

OZ Nové školstvo

Anna Symington-Maar

OZ Rozmanita

Jakub Šimek

SAIDC

Tatiana Švrčková

Slovak Telekom

 

Vladimír Eliáš

MasterApp

Andrej Konkoľ

ARKON, a.s.

Peter Hulényi

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Janette Motlová Maziniová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 

Martin Menšík

Profesia

Adriana Boháčová

McDonald’s Slovakia

Petra Zaťková

Lenovo Slovakia

Róbert Dusík

TITANS freelancers

Marek Greško

TITANS freelancers

 

Daniela Olah

Zurich Insurance Company Ltd

Marcela Zimová

Piano

Mirka Uhnak

Mini Tech MBA

Martin Basila

Sensoneo

 

Veronika Golianová

Impact Games

Jozef Dolinka

Slido

Kristian Sommer

Slido

Jakub Žaludko

Impact Games

Lucia Šicková

Pixel Federation

Alžbeta Irhová

Bagbet

Jana Reháková, Simona Hlaváčová

Baterkáreň

Zuzana Almáši Koreňová

Odbor školstva, Mestský úrad Zvolen

Povedali o nás:

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál.

Peter Hulényi | člen poradnej rady

Budúcnosť INAK sa vymyká z kontextu nášho školstva. Dáva deťom to, na čo školy a učitelia často už nemajú kapacity. Prepojenie s ľuďmi z praxe a reálnymi projektami a firmami, osobnostný rozvoj a možnosť byť súčasťou budovania komunity a komplexnejší pohľad na vzdelávanie, než iba sústredenie sa na jeden konkrétny predmet.

Arnold Kiss | odborný garant programu

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová | členka poradnej rady

Kto sme?

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.