S bratislavským magistrátom rozvíjame potenciál detí na mestskej ubytovni

24. feb, 2023

Spoluprácu na programe Budúcnosť INAK sme spečatili podpisom memoranda.

Sociálne inovácie musia fungovať v ekosystéme, ktorý zabezpečuje ich udržateľnosť. V programe Budúcnosť INAK preto vytvárame unikátne prepojenie samosprávy, ktorá chce rozvíjať zručnosti a talent mladých obyvateľov; expertov z firiem, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje know-how a zdroje pre dobrú vec; mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú motiváciu na sebe pracovať na sebe a našej nadácie, ktorá je nositeľom myšlienky a tvorcom kurikula.

Šírenie programu v spolupráci so samosprávou

Mesto Bratislava prejavilo o Budúcnosť INAK záujem pred viac ako rokom. V Mestskej ubytovni Fortuna fungoval program pilotne od februára 2022, od októbra už prebieha plná, 3-ročná verzia.

„Chceme byť modernou ubytovňou, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o klientov, vrátane kvalitných nízko-prahových služieb. Budúcnosť INAK dáva deťom nový rozhľad aj nové kontakty, vďaka ktorým môžu rásť a spoznávať svoj potenciál,“ vysvetľuje Matúš Ferenčík zo Sekcie sociálnych vecí bratislavského magistrátu, pod ktorú Fortuna spadá.

Na rozdiel od našich hlavných centier v Trnave a vo Zvolene realizuje Magistrát program vo vlastnej réžii.

Za Nadáciu Pontis poskytujeme bratislavskej ubytovni unikátne vzdelávacie kurikulum spolu s tréningami a podporou pre koordinátora aj zapojených študentov vysokých škôl či expertov z praxe. Mesto zabezpečuje priestory, personálne pokrytie a ďalšiu potrebnú finančnú i nefinančnú pomoc.

Hmatateľný dôkaz, že s bratislavskou samosprávou chceme spolupracovať dlhodobo, prinieslo podpísanie memoranda.

„Radi by sme s Magistrátom zabezpečili dlhodobú udržateľnosť programu, a vytvorili tak mladým ľuďom vo Fortune priestor na rozvíjanie zručností potrebných pre život v 21. storočí. Chceme ich povzbudiť, aby verili, že dokážu meniť veci, ktoré zmeniť chcú a môžu,“ hovorí Miriam Šelepová, programová koordinátorka Budúcnosti INAK.

Úspešná pilotná spolupráca so samosprávou tiež ukázala možnosť, ako šíriť Budúcnosť INAK k čo najväčšiemu počtu detí po celom Slovensku.

Zapojenie študentiek z Univerzity Komenského a nové priestory

Súčasťou aktivít v centrách sú vysokoškolskí študenti a vysokoškolské študentky. Pre program sú nenahraditeľní – podporujú deti v programe pri získavaní zručností a koordinátorom pomáhajú s aktivitami. Inak tomu nie je ani vo Fortune.

„Som rada že môžem byť súčasťou tohto zmysluplného projektu. Motivuje ma vidieť, ako sa deti postupne posúvajú v rôznych oblastiach od vzájomnej spolupráce, komunikácie, sebahodnotenia až po digitálne zručnosti,“ hovorí. „Program nie je prínosný len pre deti, ale aj pre mňa. Učím sa byť trpezlivejšia, tvorivejšia, lepšie spoznávam samú seba, moje hranice, a teším sa aj zo zdanlivo malých úspechov,“ dodáva Veronika Antalová, ktorá študuje Univerzitu Komenského.

Nábor študentiek a študentov prebiehal pod vedením Pontisu, rovnako sme zabezpečili prepojenie bratislavskej samosprávy so spoločnosťou YIT. Program doteraz vo Fortune prebiehal v dočasných priestoroch a práve firemný partner intenzívne pracoval na ich pretvorení podľa dizajn manuálu Budúcnosti INAK. Mesta vďaka tomu získa inovatívne coworkingové centrum, ktoré bude môcť využívať na prácu s mládežou aj mimo programu Budúcnosť INAK.

Podobné články