Silné prepojenia u významného partnera: Budúcnosť INAK sme predstavili v Kodani

20. jún, 2024

Vymeniť si užitočné skúsenosti s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí chcú meniť budúcnosť vo svojom okolí, a zároveň predstaviť Budúcnosť INAK na pôde nášho významného dánskeho partnera. S týmto zámerom sme prijali pozvanie do Kodane od dánskej spoločnosti Velux, ktorej nadácia Villum Foundation štedro podporila Budúcnosť INAK v jej rozširovaní do ďalších miest Slovenska. 

 

Villum Kann Rasmussen mal už v roku 1965 jasno v tom, ako by sa korporácie mali správať k svojim zákazníkom, partnerom, akcionárom, ale aj k svojmu okoliu. Jeho silná potreba vrátiť úspech firmy spoločnosti vyústila do založenia prvej nadácie v roku 1971. O 10 rokov neskôr založil tento filantrop a vizionár aj druhú nadáciu Villum.  

Náš program neformálneho vzdelávania Budúcnosť INAK sa stal súčasťou tohto príbehu, keď získal od dánskej nadácie viac ako miliónový grant. Ide o 5-ročnú podporu, vďaka ktorej sa bude môcť program dostať do ďalších miest na Slovensku a k väčšiemu počtu detí. 

Tímlíderka Budúcnosti INAK Lucia Gregorová z cesty do Dánska vyzdvihla najmä príležitosť spoznať nových ľudí z prostredia sociálnych inovácií u nás aj v zahraničí: Počas kick-off semináru v Kodani, ktorý nadácia Villum zorganizovala, sme mohli spoznať ľudí pracujúcich pre nadáciu, dozvedieť sa o ich aktivitách i hodnotách, zosieťovať sa a vymeniť si skúsenosti s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu a sociálnym inováciám zo Slovenska i Čiech.  

Továreň v dánskej Kodani, kde bolo v roku 1942 vyrobené prvé strešné okno firmy Velux, je dnes nie len krásnym múzeom okien, ale aj sídlom nadácie Villum Fonden, ktoré sme mali možnosť navštíviť. Tomuto donorovi naozaj veľmi záleží na dopade podporených projektov a robí to profesionálne, zároveň veľmi ľudsky asrdečne, dopĺňa Lucia. 

Dánska nadácia Villum podporuje inovatívne projekty z oblasti vzdelávania a sociálnych inovácií. Kladie dôraz na dopad podporených projektov a ich význam pre spoločnosť. Program Nadácie Pontis Budúcnosť INAK získal od Villum Foundation grant vo výške 1,3 milióna eur. 

Podobné články