Učíme sa, aby sme boli pre deti ešte osožnejší

26. okt, 2023

Pracovať so školákmi je veľkým záväzkom. Aby sme im odovzdali v našich centrách maximum, zodpovedne pristupujeme aj k otázke interného vzdelávania. Rozbehli sme nástroj Učiaca sa Budúcnosť INAK, ktorý je určený pre všetkých, čo sa na živote nášho programu zúčastňujú. Naším cieľom je napredovať a zároveň si udržať kvalitu. Spolu s expertmi a expertkami pracujeme na tom, aby deti aj vďaka nášmu vedeniu rástli, objavovali a uplatňovali to dobré, čo v nich je.

Náš nástroj sme pomenovali Učiaca sa Budúcnosť INAK, ale pojem „učiaca sa organizácia“ je celosvetovo zavedený už dlhšie. Neznamená len poskytovanie rôznych foriem školení a tréningov zamestnancom. Ide o proces, kde dochádza k učeniu na úrovni jednotlivcov, tímov alebo celej organizácie, dokonca i na úrovni komunity, s ktorou je organizácia v kontakte.

Ako teda vznikala Učiaca sa Budúcnosť INAK? Najprv sme sa zamýšľali, aké zručnosti a vedomosti majú mať naši koordinátori a koordinátorky predtým, ako začnú pracovať s deťmi v centrách. Vítanou je najmä schopnosť porozumieť problémom dnešných detí, zaujať ich a stále sa učiť. V priebehu troch rokov našich koordinátorov vedieme k vycibreniu týchto schopností. „Máme konkrétne nástroje, ktorými vieme zabezpečiť kvalitnú podporu a rast ľudí, ktorí u nás pracujú, čo sa potom odzrkadľuje priamo pri práci s deťmi,“ hovorí programová manažérka Alica Vidová.

Mentoring od expertov aj viacdňový bootcamp

„Učiaca sa Budúcnosť INAK má rozvíjať schopnosť programu strategicky inovovať a rásť v kvalite, v obsahu, ale aj v prístupe k deťom,” vysvetlila tímlíderka programu Miriam Šelepová.

Zanalyzovali sme si preto prostredie, v ktorom pracujeme, aj potreby našich mladých účastníkov a účastníčok. Medzi potreby zaraďujeme aj bezpečné, prijímajúce a podnetné prostredie. Výsledkom našej analýzy bol súbor kompetencií nevyhnutných pre prácu koordinátorov v centrách, napríklad manažment správania, techniky neformálneho vzdelávania a mnoho ďalších.

Tieto kompetencie potrebujeme neustále podporovať a rozvíjať rôznymi formami a nástrojmi. Tie sme analyzovali a následne zvolili súbor viacerých, ktoré vytvárajú celistvú podporu jednotlivcov aj programu. Priblížime si dva z nich – mentoring a vzdelávací bootcamp.

Súčasťou Učiacej sa Budúcnosti INAK býva už overený viacdňový „bootcamp“ (vždy v septembri a vo februári). Jeho účelom je pripraviť koordinátorov na výzvy, ktoré ich čakajú v práci s deťmi.

Koordinátorka trnavského centra Dominika Gerhátová hovorí, že jednou z takýchto výziev je aj udržanie pozornosti detí. „Pomáha napríklad tlieskanie. Poviem normálnym hlasom, že kto ma počuje, nech tleskne raz. A tlesknú deti, ktoré dávajú pozor a sú najbližšie. Vtedy spozornejú ďalší a ja opäť poviem, kto ma počuje teraz, tleskne dvakrát. A vtedy tleskne ešte viac detí, až zrazu dávajú pozor všetci v miestnosti,“ opisuje jeden z mnohých nápadov, ktoré na bootcampe odzneli.

Okrem toho na tohtoročnom stretnutí naši koordinátori konzultovali prácu v centrách s expertkou z Teach for Slovakia Kristínou Uhlíkovou. Aj podľa Dominiky bola jej účasť veľkým prínosom: „Mali sme napríklad priestor rozprávať sa o tom, ako pracovať s náladou detí. Bootcamp je pre nás aj teambuildingom, stretneme sa spolu všetci, ktorí na programe Budúcnosť INAK spolupracujeme.“

Svoje miesto tu majú aj vysokoškoláci, ktorí sa zapojili do programu ako asistenti v centrách. Máme externých lektorov, ktorých sme si vybrali na základe kompetenčného modelu rozloženého v čase. V septembri, pred začatím klubov, treba napríklad podporiť tému manažmentu správania a facilitovania, a tak to cielene zaradíme do jesenného bootcampu.

Nezabudli sme ani na mentoring. V spolupráci s odborníkmi Filipom Palkovičom a Adrianou Drugovou si koordinátori a koordinátorky stanovujú vlastné vzdelávacie a rozvojové ciele, mentor je v procese účastný ako podpora a prináša do procesu výzvy. Raz za mesiac príde na návštevu centra, tzv. observáciu. Následne s ním majú koordinátori mentoringový rozhovor. V ňom si rozoberú konkrétne situácie, ktoré nastali počas vzdelávacej časti. Práve tento nástroj sa v rôznych oblastiach osobného rozvoja ukázal ako veľmi funkčný a účinný.

Konzultáciu formou mentoringového rozhovoru si pochvaľuje aj koordinátor zvolenského centra Budúcnosti INAK Martin Točík: „Ide najmä o výbornú spätnú väzbu na našu prácu s deťmi. Rozhovor s mentorom alebo mentorkou máme hneď po klube, a tak je táto reflexia veľmi čerstvá. Mentorka Adriana mi poradila, ako hneď na úvod získať pozornosť detí, čo je pre ďalší priebeh spoločného času mimoriadne dôležité.“

Učiaca sa Budúcnosť INAK je živý organizmus. Vyvíja sa, zdokonaľujeme ho a prispôsobujeme aktuálnym potrebám programu, účastníkom, či spoločnosti.

 

 

 

Podobné články