Ukončili sme prvú fázu mentorského tréningu v Budúcnosti INAK

28. apr, 2021

V priebehu posledných týždňov sa nám podarilo ukončiť prvú fázu mentorského programu. S 19 vysokoškolskými študentmi a študentkami sme absolvovali 6 dvojhodinových stretnutí, ktorých súčasťou boli rôzne workshopy zamerané na témy ako inkluzívne či neformálne vzdelávanie. Naše mítingy sa stali miestom na zdieľanie skúseností, ale aj aktuálneho prežívania pandemickej krízy. Veľmi sa tešíme z toho, že všetci účastníci preukázali hlboký záujem o prácu s deťmi a mládežou a chuť sa v tejto téme zdokonaľovať.

Ako dosiahnuť atmosféru, kde sa každý cíti dobre a môže pracovať? To bola úvodná otázka a aj zámer nášho posledného mentorského workshopu. Stretnutie viedla zakladateľka inkluzívnej školy Rozmanita Anna Symington-Maar, ktorá stála tiež pri zrode programu Teach for Slovakia na Slovensku. Zapojeným predstavila tému rešpektujúci manažment správania.

Cieľom workshopu bolo, aby študenti a študentky lepšie porozumeli cyklu manažmentu správania a vyskúšali si jeho jednotlivé časti na vlastnej koži, čo sa podarilo vďaka konkrétnym situáciám z praxe, interaktívnym úlohám či rolovým hrám.

Workshop bol aj o rozbití zaužívaného modelu, kedy v triedach alebo skupinách reagujeme na nevhodné správanie detí často nevhodným spôsobom, ktorý potom vedie k ich uzatvoreniu, vzbure alebo apatii.

Ukázali sme si, že situácia v triede môže byť vyzerať aj inak, ak učiteľ či pracovník s deťmi urobí niekoľko krokov, ktoré nevhodnému správaniu predídu alebo reagujú naň tak, že ho žiak upraví prirodzene a sám. Práve to je kúzlo pozitívneho manažmentu správania, ktorý napomáha a nedeštruuje.

Čo radí Anna Symington-Maar?

1. Dávajme jasné inštrukcie
Podať jasné inštrukcie si možno na prvý pohľad nevyžaduje toľko úsilia, my sme však na jednoduchom príklade prípravy jedla prišli na pravý opak. Každý z nás je jedinečný a každý rozumie pokynom individuálne. O to viac deti, ktoré sú v triede zaujaté niečím iným, v hlave im víri myšlienka na udalosti včerajška, nechce sa im alebo iba neporozumeli piatim slovám z dvadsaťslovného pokynu a nevedia, ako na to.

2. Podporujme konštruktívne správanie
Predtým, ako svoju pozornosť zameriame na negatíva, by sme ju mali upriamiť skôr na to pozitívne, čo sa deje v našej skupine či triede. Popíšme situáciu pokojne, neutrálne, pričom nepopisujme samotné deti, ale ich správanie a konanie. Týmto spôsobom nebudeme v triede vnímať pozitíva len my, ale aj deti, ktoré na základe toho môžu sledovať či robia to, čo majú. Takto dávame šancu na nápravu, bez nátlaku a v pozitívnej rovine.

3. Reagujme na nevhodné správanie
V cykle pozitívneho správania je priame reagovanie na nevhodné správanie až na poslednom mieste. Aj tu však volíme spôsob, ktorý podporuje dieťa v pocite prijatia, zvyšuje jeho sebahodnotu a eliminuje negatívne dopady na jeho ďalšie správanie. Dospelý by mal komunikovať s takýmto dieťaťom zblízka, vysvetliť situáciu a pozitívne rámcovať dianie, pripomenúť dôsledky a ďalej opisovať pozitívne a žiadané správanie.

Po workshope nás čakalo ešte záverečné stretnutie vzdelávacieho behu prvej fázy. Tu sme hodnotili, čo sme sa na workshopoch a stretnutiach naučili, mali sme priestor na sebareflexiu a určenie kľúčových poznatkov a ich prepojenie s praxou. Výstupom tohto procesu bol akčný krok, ktorý si študenti stanovili na najbližšie obdobie, ako napríklad: „Tento týždeň v rámci asistencie v škole v piatok jasne sformulujem inštrukcie pri aktivitách s deťmi.“

Program v číslach:

  • 19 vybraných študentiek a študentov z Trnavskej univerzity a Univerzity Mateja Bela
  • 6 dvojhodinových stretnutí s úlohami (skupinové úvodné stretnutie, 4 rozvojové workshopy a záverečné hodnotiace stretnutie s priestorom na sebareflexiu)
  • 4 minizadania na individuálnu prácu
  • 95% účasť a nadmieru aktívne zapojenie účastníčok a účastníkov

Čo si o mentorskom programe myslia študentky?

Ivana, študentka Trnavskej univerzity

„Som spokojná s fungovaním workshopu. Vyhovoval mi čas, bola som vždy informovaná o tom, čo sa bude diať na nasledujúcom stretnutí. Oceňujem praktickosť workshopu, čo v online priestore vôbec nie je jednoduché dosiahnuť. Pozvaní lektori sú odborníkmi vo svojej oblasti. Z každého stretnutia si odnášam poznatok či skúsenosť, ktorú využijem v budúcnosti v praxi.“

Kika, študentka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

„Neváhajte ani sekundu a prihláste sa! Program Budúcnosť INAK je výborne využiteľný aj do budúcej profesie. Nie sú to len formálne vedomosti, ale reálne na príkladoch prezentované skúsenosti odborníkov. Vďaka pútavým aktivitám sa nebudete nudiť a hlavne si budete vedieť upevniť a skúsiť, čo sa naučíte. Stretnete perfektných lektorov, ktorí vás budú sprevádzať zaujímavými témami workshopov, a ešte lepších organizátorov, pri ktorých zažijete uvoľnenú atmosféru.“

Lucia, študentka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

„Ja som bola veľmi spokojná ako so samotným vzdelávaním a výberom tém, tak aj s pracovným tímom, a lektormi, pretože ich nasadenie je úžasné, a vidno, že ich práca baví. Tým pádom aj plnohodnotnejšie odovzdávajú poznatky a svoje skúsenosti iným.“

Zuzana, študentka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

„Super skúsenosť, mnoho nových a príjemne naladených ľudí, zaujímavé témy uplatniteľné v praxi.“

Rebeka, študentka Trnavskej univerzity

„Ak chcete byť dobrý v pedagogike a najmä v prístupe k ľuďom všeobecne – choďte do toho. Toto je program nielen pre pedagógov, ale je aplikovateľný do života v tom zmysle, aby sme sa ku sebe lepšie vedeli správať.“

Ako bude mentorský program pokračovať?

Ukončili sme prvú fázu mentorského vzdelávania a radosť v tíme zdieľame z dvoch vecí. Prvou je, že sa nám za dva mesiace podarilo inšpirovať a vyškoliť niekoľko budúcich učiteľov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov či rodičov. Na základe hodnotení musíme povedať, že sa nám podarilo naplniť zámer a znova sme spozorovali zopár vecí, ktoré môžeme ešte vylepšiť.

Druhou radostnou vecou je to, že s našimi účastníkmi a účastníčkami sa ešte nemusíme lúčiť. Prejavili sa ako veľmi aktívni a nadšení mladí ľudia, preto sme radi, že s nami budú ďalej spolupracovať – či už ako dobrovoľníci alebo v rámci nadväznej praxe, o ktorú prejavilo záujem až 11 z 19 zapojených do tréningu. Títo študenti a študentky tak vstúpia do druhej fázy nášho mentorského programu a v školskom roku 21/22 budú úzko spolupracovať s koordinátormi centier a pracovať priamo s deťmi v rámci vzdelávacích či voľnočasových aktivít.

Procesom tvorby mentorského programu nás sprevádzala Anka Maar, ktorá má bohaté skúsenosti s rozvojom vysokoškolských absolventov a mladých profesionálov v Teach for Slovakia. Za tieto konzultácie sme jej veľmi vďační.

Podobné články