Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých do 15 rokov.

dievča verí v budúcnosť inak

Súčasťou projektu je vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých ponúkame žiakom základných škôl 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností..

Účastníkom programu prinášame príležitosti na rozvoj ich schopností a povzbudzuje ich, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Posilňujeme ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť. Chceme totiž, aby deti vedeli, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. A povzbudzujeme ich, aby sa nebáli tieto príležitosti aktívne uchopiť.

centrá

účastníkov

vyškolených vysokoškolákov

zapojených expertov

svet inovácií

Svet inovácií

Prinášame špičkový svet startupov a expertov na inovácie, technológie, biznis či kultúru bližšie k deťom.

riešenia pre región

Riešenia pre región

Našich účastníkov postupne vedieme k vytvoreniu vlastného nápadu, ktorý by riešil problém v ich okolí. Deti si skúsia vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu.

zázemie pre školy

Zázemie mimo školy

Unikátny vzdelávací plán dáva dôraz na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti. Deťom ponúkame bezpečné a kreatívne prostredie – coworkingový klub vybavený digitálnymi technológiami a oddychovou zónou.

pomoc a mentoring

Pomoc a mentoring

2x týždenne účastníkom ponúkame vzdelávacie stretnutie a mentoring pre osobný rast či pri prechode na strednú školu od vyškolených študentov a pracovníkov s mládežou.

V akých oblastiach sa deti zdokonaľujú?

/01

Mäkké zručnosti

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov. Deti získavajú nevyhnutné kompetencie pre osobný rozvoj, prístup k iným ľuďom, svetu a budúcemu povolaniu.

/02

Podnikavosť

Program podporuje účastníkov a účastníčky pri rozvoji ich podnikavosti cez vytváranie vlastných sociálnych projektov na podporu ich komunity a regiónu.

/03

Digitálne zručnosti

Program rozvíja digitálnu gramotnosť detí, aby ich pripravil na rýchlo sa meniace prostredie technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pre štúdium a život.

Povedali o nás:

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál.

Peter Hulényi | člen poradnej rady

Budúcnosť INAK sa vymyká z kontextu nášho školstva. Dáva deťom to, na čo školy a učitelia často už nemajú kapacity. Prepojenie s ľuďmi z praxe a reálnymi projektami a firmami, osobnostný rozvoj a možnosť byť súčasťou budovania komunity a komplexnejší pohľad na vzdelávanie, než iba sústredenie sa na jeden konkrétny predmet.

Arnold Kiss | odborný garant programu

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová | členka poradnej rady

Chcete sa zapojiť
do programu?

Kto sme?

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.