Digitálne zručnosti sú zručnosťami budúcnosti. Výsledky testovania potvrdili potrebu rozvíjať ich

4. nov, 2021

Pandémia odkryla potrebu rozvíjať u detí digitálne zručnosti. Hoci by sa po roku dištančného vzdelávania očakávalo zlepšenie, ich testovanie na Slovensku v porovnaní s minulým rokom dopadlo horšie. Lepšie výsledky dosahovali školy, ktoré sa digitálnym zručnostiam venujú aktívne a majú v tejto oblasti cielene nastavený vzdelávací obsah. Kľúčovým sa ukazuje prepájanie nadobudnutých vedomostí s praxou.

Do 10. ročníka IT Fitness Testu, najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku, za ktorým stojí Digitálna koalícia, sa zapojilo rekordných 45-tisíc ľudí. Testovalo sa na základných, stredných aj vysokých školách. Autori testu zhrnuli svoje poznatky v záverečnej správe, pričom v nej poukázali nielen na zhoršovanie výsledkov v IT oblasti respondentov, ale aj ich využívanie nadobudnutých vedomostí v praxi. Odporúčajú školám prepájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami.

Podobné výsledky ukázal v roku 2019 prieskum agentúry FOCUS pre Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Deti trávia v online svete veľmi veľa času, netrávia ho však efektívne. Vedia sa hrať a chatovať. No iba 4 z 10 detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

„Digitálna gramotnosť nezahŕňa iba schopnosť pracovať s počítačom, ale digitálne gramotní ľudia dokážu využiť technológie vo svoj prospech a zefektívniť tak svoju prácu. Poznajú nástrahy online sveta, dokážu vyhľadať informácie a posúdiť ich pravdivosť,” vysvetľuje odborníčka na digitálne zručnosti a spoluzakladateľka Mini Tech Institute Eva Klimeková a dopĺňa: „Technické povedomie a digitálne zručnosti dnes patria medzi základné požiadavky pre uplatnenie sa na trhu práce, keďže sa už takmer každé odvetvie digitalizuje.”

Ako rozvíjame digitálne zručnosti v Budúcnosti INAK?

Na potrebu rozvoja digitálnych zručností zareagoval program Nadácie Pontis Budúcnosť INAK pre deti vo veku od 11 do 15. V mimoškolskom klube pracujú na vlastnej sociálnej inovácií, ktorá rieši niektorý z problémov v ich okolí. Okrem digitálnych zručností tak rozvíjajú aj mäkké zručnosti a podnikavosť. Garantkou za oblasť digitálnych zručností je práve E. Klimeková, ktorá sa pri tvorbe obsahu zamerala najmä na efektívne a bezpečné využitie digitálnych technológií.

Predstavenie micro:bitov v trnavskom centre Budúcnosť INAK

V rámci rozvoja digitálnych zručností je kurikulum rozdelené nasledovne:

V prvom ročníku ide najmä o zoznámenie sa s digitálnymi technológiami a základnej práci na počítači, ktorú deti využijú nielen v programe Budúcnosť INAK, ale aj v škole. „Prvý rok je určený na „dobehnutie“ rovesníkov, ktorí majú skúsenosti, ako aj na prekonanie strachu a odbúranie neistoty,” približuje koncepciu Klimeková.Druhý rok sa zameriava na rozvoj algoritmického myslenia. Deti programujú v Scratch-i a tvoria zaujímavé projekty s micro:bitmi. Na konci druhého ročníka účastníčky a účastníci program tvoria funkčný prototyp svojho projektu.

V treťom ročníku pokračuje ďalší vývoj projektu. Pribudnú tiež informácie k tvorbe webovej stránky a vizuálnej identity. Vytvorený je aj priestor na zoznámenie sa s technológiami ako napríklad 3D tlač, umelá inteligencia, virtuálna realita, blockchain, internet vecí a robotizácia.

Trojročný program Budúcnosť INAK sa zameriava na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Tie môžu účastníčky a účastníci zužitkovať v treťom ročníku, počas ktorého majú priniesť riešenie problému, ktorý vo svojom okolí vnímajú. Počas celého trvania programu ich sprevádzajú skúsení mentori, ako aj hostia spomedzi osobností z biznisu či kultúry. Prvé centrum Budúcnosť INAK otvorila Nadácia Pontis v Trnave v roku 2019, tento rok pribudlo ďalšie vo Zvolene.

Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu, Nadačný fond Slovak Telekom.

Podobné články