Veľký deň pre tretiakov a tretiačky z Budúcnosti INAK: na Expe predstavili sociálne inovácie

4. jún, 2024

Budúcnosť INAK EXPO 2024 sme opäť zorganizovali v prostredí Základnej školy na ulici Maxima Gorkého v Trnave. Zlatým klincom programu boli stánky s projektami našich tretiačok a tretiakov zo Zvolena a z Trnavy. Hosťom a hostkám Expa predstavili model eko-bota, ktorý efektívne zbiera a separuje odpad zulíc, či vyučovanie o filantropii pre žiakov a žiačky základných škôl.

 

„Filantropia je pomáhanie. Niekto môže prispievať na charitu alebo dobrovoľníčiť. Dostali sme zadanie oboznámiť s filantropiou mladých ľudí priamo v škole,“ priblížila projekt svojho tímu Tereza z trnavského klubu a dodala: „Vytvorili sme si dve modelové hodiny pre prvý a druhý stupeň. Pre prvý stupeň sme si pripravili najmä hravé aktivity ako napríklad pexeso. Programu by sa deti venovali na hodinách náboženstva, etickej výchovy či na výtvarnej, pri druhom stupni pribudla občianska náuka. Deti na druhom stupni si napríklad mali predstaviť, aké by to bolo, keby bol Ľudovít Štúr filantropom.“ 

Ďalšie tímy zas navrhli organizáciu vedomostného kvízu, ktorý bude súčasťou pretekov elektro-formúl, ale aj projekt rekultivácie areálu materskej školy vo Zvolene. O výsadbe a zmenách na školskom dvore sa radili priamo so zvolenskou radnicou.

Na inováciách pracovali deti pod dohľadom mentorov z biznisu či samosprávy 

Tímlíderka Budúcnosti INAK Lucia Gregorová zdôraznila, že deti sa na Expo každoročne tešia a cielene pripravujú: „Deti na Expe prezentujú svoju prácu na projektoch, je vyvrcholením ich celoročného snaženia. Na podujatie sa snažíme pozývať všetkých ľudí okolo programu, či už sú to rodičia detí, učitelia, riaditelia škôl, donori, podporovatelia programu či naši odborní garanti. Pre deti je to dôležitá udalosť. Vyskúšajú si, aké je to prezentovať a rozprávať pred divákmi.“

K projektom sme sa tentoraz rozhodli pristúpiť INAK. Naše deti svoje mini sociálne inovácie pripravovali priamo s ľuďmi z biznisu či samosprávy. Stali sa ich mentormi a podali im pomocnú ruku v priebehu celého procesu prípravy.

 

Projekt kvízu v rámci pretekov elektro-formúl zastrešili partneri z organizácieGreenpower, ktorých na Expe zastupoval Martin Knotek: „Tím si s naším zadaním poradil celkom dobre. Cieľom bolo pripraviť zaujímavý kvíz pre súťažiacich. Dali sme deťom základné otázky, ako by to malo vyzerať, aby to bolo atraktívne. Vyzerá to tak, že budeme spolupracovať aj naďalej. Prídu nám asistovať na preteky, napríklad pri meraní a hodnotení výsledkov.“ 

Rodičia: Program deťom rozšíri obzory a je pre ne prínosom  

V mimoškolskom programe Budúcnosť INAK rozvíjame u detí nielen podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti, ale vedieme ich aj k tomu, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak, nebáli sa k týmto situáciám aktívne pristupovať a prinášali na ne riešenia. Z aktivít v klube majú radosť aj rodičia.  

 

Miroslava Siváčková z Trnavy priznala, že program Budúcnosť INAK bol pre jej dcéru Terezu veľkým prínosom: Dcéra úplne zmenila správanie, začala sa zaujímať o veci, o ktoré sa predtým nezaujímala. Miestami to boli témy, s ktorými sme mali problém aj my, takže sme sa museli vzdelávať spolu s ňou.“ Mimoškolské vzdelávanie Terezke podľa mamy rozšírilo obzory. „Veľmi ju to posunulo. Začala premýšľať nad témami, o ktorých predtým ani netušila, že o nich treba premýšľať. Vždy mi porozpráva o tom, čo robili, všetko mi odprezentuje, teší sa na akcie a hovorí nám o svojich zážitkoch. Je to prínosom aj pre nás.“ 

Končiacim tretiakom a tretiačkam sme na záver programu odovzdali certifikáty o absolvovaní celého trojročného cyklu. Zároveň sme ocenili dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktoré nám s organizáciou života v Budúcnosti INAK pomáhajú. Všetkým, ktorí priložili v priebehu tohto roka svoju ruku k dielu ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa ďalší rok. 

Podobné články