Miliónový grant pre Budúcnosť INAK: Rozšírime sa do ďalších šiestich slovenských miest

30. jan, 2024

Vďaka grantu od dánskej nadácie Villum Foundation vo výške 1,3 milióna eur môžeme program Budúcnosť INAK šíriť do všetkých kútov Slovenska. Podpora od dánskej nadácie znamená zároveň šancu prepojiť sa ešte viac s lokálnymi firmami a startupmi a inšpirovať tak mladú generáciu. V dlhodobom horizonte má k dvom existujúcim centrám Budúcnosti INAK v Trnave a vo Zvolene pribudnúť ešte ďalších šesť.

Grant dánskej nadácie umožní programu rozšíriť sa naprieč Slovenskom. Zároveň je to šanca prepojiť sa ešte viac s tunajšími firmami a startupmi na Slovensku a inšpirovať tak mladú generáciu. V dlhodobom horizonte má k dvom existujúcim centrám Budúcnosti INAK v Trnave a vo Zvolene pribudnúť ešte ďalších šesť.

Tímlíderka programu Lucia Gregorová okrem rozvoja podnikavosti či ďalších mäkkých zručností vyzdvihla aj ďalšie pozitívne dopady tejto sociálnej inovácie. Priamo koordinátori v centrách Budúcnosť INAK hovoria o význame posilňovania vzťahov, čo sa prejavilo najmä v čase po odznení pandémie. „Po tom, čo boli deti dlhšie izolované, je dôležité budovať tieto bezpečné miesta a vzájomné priateľstvá, aby si aj deti dokázali byť vzájomnou oporou pri zvládaní ťažších situácií. Téma duševného zdravia sa aj pri našom programe ukazuje ako nesmierne dôležitá a my jej popri obsahovom kurikulu venujeme pozornosť,” dodáva Lucia.

Villum Foundation podporuje moderné vzdelávanie u nás aj v Česku 

Dánska nadácia Villum Foundation vybrala celkovo deväť vzdelávacích programov v Česku a na Slovensku, medzi ktoré sa rozhodla prerozdeliť vyše 13 miliónov eur. „Zmena smerom k digitálu a zeleným riešeniam si vyžaduje, aby si európska mládež osvojila zručnosti, ktoré jej umožnia orientovať sa v nových technológiách v každodennom živote a v práci. Mladí musia svoje znalosti a vedomosti pretaviť do inteligentných riešení pre ekologickejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť,“ hovorí na margo podpory projektov Agi Csonka, programová riaditeľka Villum Foundation.

 

 

 

 

Podobné články