Spoluprácu s Pedagogickou fakultou UK sme spečatili podpisom memoranda

25. sep, 2023

Vysokoškolskí študenti a študentky sú dôležitou súčasťou nášho programu. Pomáhajú koordinátorom pri aktivitách v centrách, prípadne ich sami vedú.

Záujemcovia pred pôsobením v centrách prejdú 1️2-hodinovým vzdelávaním, vďaka ktorému si rozšíria vedomosti aj zručnosti v témach:
– neformálne vzdelávanie,
– inkluzívne vzdelávanie v praxi,
– skupinová dynamika,
– pozitívny manažment správania,
– rešpektujúci prístup.

Tešíme sa, že domovská pôda budúcich učiteľov, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, vidí zmysel v ich pôsobení v našom programe. Spoluprácu s Budúcnosť INAK vníma fakulta ako príležitosť poskytnúť študentom a študentkám priestor na rast a rozvoj, ale aj ako možnosť podieľať sa na rozvíjaní inkluzívnej spoločnosti.

Tohtoročný nábor vysokoškolákov spustíme už tento týždeň.

 

 

Podpisom memoranda s PdF UK sa pre študentov a študentky otvárajú možnosti stať sa súčasťou Budúcnosti INAK.

 

Podobné články