V Budúcnosti INAK využívame dielničky makerspace. Deťom pomáhajú rozvíjať podnikavosť

6. apr, 2023

Predstavte si, že by ste v škole, doma či v krúžku, ktorý navštevujete, mali poruke dielničku, kde by ste mohli majstrovať, cibriť si kaligrafiu, programovať, háčkovať aj tlačiť na 3D tlačiarni. Povzbudilo by to vo vás túžbu vytvárať vlastné projekty a iniciatívne sa realizovať? My veríme, že áno. Preto využívame v programe Budúcnosť INAK tzv. makerspace dielničky.

 

Jednou zo základných charakteristík, ktorú môžu deti uplatniť v čomkoľvek, čomu sa budú v budúcnosti venovať, je podnikavosť. Pomôže im rozpoznať príležitosti, vytvárať nové výzvy a prenášať do života vlastné projekty, za ktoré preberú zodpovednosť. V programe Budúcnosť INAK rozvíjame podnikavosť rôznymi spôsobmi. Jedným je aj tzv. makerspace.  

Čo je makerspace – dielnička?

Makerspace je priestor, kde majú deti možnosť spolupracovať medzi sebou, tvoriť, identifikovať a riešiť problémy. Môžu si v ňom vybrať z nespočetne veľa nástrojov (technických či kreatívnych, od dláta na drevo až po 3D tlač) a materiálov. Použiť môžu jednoducho čokoľvek, čo im pomôže hľadať riešenia na nové výzvy. Dôležité je, že makerspace dovoľuje deťom venovať sa tomu, čo ich zaujíma, deti postupujú vlastnou rýchlosťou a idú svojou cestou. Treba tiež povedať, že makerspace nie je nevyhnutne len priestor, ale tiež mindset. 

Čo sa vďaka nemu deti učia?

Deti si vďaka makerspace rozvíjajú tak kognitívne, ako aj socio-emočné zručnosti. Rozvíjajú svoju schopnosť nachádzať vlastné riešenia a spôsoby, ako pristupovať k novým výzvam.

„Deti pri práci často narazia na chybu, ktorá im bráni na ceste k dosiahnutiu želaného výsledku. Následne sa učia hľadať iný spôsob, ako dosiahnuť cieľ, vylepšiť ho a opraviť svoju chybu. Získavajú tak vytrvalosť a schopnosť kontinuálne sa učiť,“ vysvetľuje programová manažérka Budúcnosti INAK Alica Vidová. 

 

Sloboda výberu v nich buduje autonómiu a schopnosť sebaregulácie. „Učia sa tiež plánovať si čas na tvorbu, učia sa zodpovednosti pri používaní nožov alebo vypaľovačiek a zároveň ich tieto skúsenosti s tvorbou vedú k šetrnosti a ekológii. Zistia, že plytvanie nie je prípustné, lebo nezostane dosť materiálu na ďalšie výrobky,“ menuje A. Vidová. 

Prečo využívame dielničky v Budúcnosti INAK?

V Budúcnosti INAK sa téme podnikavosti venujeme do hĺbky aj do šírky. Pod „strechu“ podnikavosti spadá celá plejáda zručností, ako sú kreatívnosť, problem solving, inovatívnosť či učenie sa z chýb. „V budúcom živote budú deti potrebovať preukázať tieto schopnosti a makerspace im dáva priestor, čas a slobodu z toho nadobudnúť čo najviac. V prvom ročníku programu preto deti veľa tvoria a tento proces, v ktorom naberajú skúsenosti na pokusoch a omyloch, im pomáha nadobudnúť sebavedomie. Pomáha im tiež pri hľadaní kvalít, ktoré využívajú v druhom roku programu, kedy už pracujú na vlastnom projekte,“ zhrnula senior programová manažérka Budúcnosti INAK Miriam Šelepová. 

Deti sa vďaka vlastným reálnym zadaniam a zážitkom oboznamujú s podnikateľským procesom a dostávajú praktické podnikateľské vzdelávanie. 

5 pravidiel fungovania makerspace

  1. Makerspace musí byť udržateľný. Odporúčame preto pozrieť si ekologické desatoro makerspace.
  2. V makerspace pracujeme samostatne. Kľúčom k úspechu je samovzdelávanie, ktoré je dôležité v rámci nadväznosti na prácu na vlastnom projekte, ktorý je jedným z výstupov detí z nášho programu.
  3. Zdieľame skúsenosti. Deti zdieľajú nápady a riešenia medzi sebou, s expertmi z praxe aj s mentormi programu.
  4. Makerspace prispôsobujeme regiónu. Vnímame potrebu prispôsobiť makerspace témam, ktoré sú v danom regióne dominantné, alebo tam naopak chýbajú a sú potrebné. Napríklad vo Zvolene bude dominovať  téma lesníctva, teda práca s drevom, ekologické projekty a podobne.
  5. Dbáme na neustále výzvy. Deti treba prizvať aj do oblastí a tém, ktoré sú možno mimo ich zóny komfortu, ale potrebujú vidieť, že to ide a dokážu to.  

Chcem makerspace. Čo potrebujem na jeho realizáciu?

„Naším cieľom je vytvoriť balík materiálov, formulárov, odporúčaní a know-how, ktorý by pomohol školám zriaďovať a prevádzkovať svoj vlastný makerspace,“ hovorí garantka Budúcnosti INAK pre oblasť digitálnych zručností Eva Klimeková. Odborníčka stojí za tvorbou konceptu makerspace v programe a tiež za myšlienkou jeho prenositeľnosti do iných škôl. Pozrime sa preto na pár tipov, čo treba na vlastný makerspace.

Potrebujeme: priestor, materiál a techniku.

Priestor: využijeme napríklad triedu, ktorú trocha preorganizujeme a predelíme. Dôležité je, že ak ideme tvoriť, môžeme mentálne „prejsť“ do časti triedy určenej na tvorenie. V priestore na tvorenie potom onálepkujeme, kde čo je, použijeme rôzne priehladné boxy, zakladače alebo „kartotéku“ s nadpismi či nástenku.

Príklady našich postupov na tvorenie v makerspace.

 

Materiál a technika: ideálne je začať s materiálom, ktorý je menej technický náročný, ako napríklad kartón, lego, hračky na skladanie, skrutky a matice, drôtiky, tkanivá, špagátiky, spinky a podobne.  a aj náročnejšie zariadenia ako notebooky, microbity, na ktorých sa učia deti programovať, či 3D tlač. U nás majú deti možnosť vytvárať mydlá, sviečky, keramiku, programovať robotov z lega, maľovať a mnoho ďalšieho. Skvelý návod s konkrétnymi položkami, ako začať a pokračovať, nájdete tu.

Podobné články