Vysokoškoláci a vysokoškoláčky sa môžu stať súčasťou tímu Budúcnosť INAK

23. feb, 2022

Otvárame prihlasovanie do mentorského programu.

Mentori sú v centrách Budúcnosť INAK dôležitým článkom. Pomáhajú koordinátorom pripravovať jednotlivé aktivity a podporujú deti pri rozvíjaní podnikavosti, mäkkých a digitálnych zručností. Zároveň si budú môcť vyskúšať prácu s deťmi, rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti, a získať aj príležitosť na odborný rast.

„Prax v centre bola pre mňa veľká skúsenosť, či už fyzicky alebo potom cez online, a určite by som ju odporučila každému. Naučila ma, ako sa dá ešte lepšie pracovať s deťmi, ako sa im venovať inak, ako ich povzbudiť, podporiť, objaviť v nich niečo nové,“ hovorí Michaela, študentka Trnavskej univerzity, ktorá program absolvovala v roku 2020 a následne sa stala pevnou súčasťou tímu Budúcnosť INAK.

Michaela (vľavo) v trnavskom klube Budúcnosť INAK.

Cesta mentora začína 12-hodinovými bezplatnými vzdelávacími tréningmi. Študenti si rozšíria vedomosti aj zručnosti v témach:

  • neformálne vzdelávanie (hlavné princípy, kompetencie, metódy a techniky),
  • inkluzívne vzdelávanie v praxi (formálne vnímanie inklúzie a skutočný význam, piliere, princípy),
  • skupinová dynamika (základné pravidlá, charakteristické prvky a faktory),
  • pozitívny manažment správania a rešpektujúci prístup (cyklus manažmentu správania, konkrétne techniky).

Lektormi, ktorí prevedú študentky a študentov jednotlivými blokmi, sú top experti z oblasti vzdelávania: Viktor Krížo z Inklucentra 12 rokov pôsobil ako špeciálny pedagóg; Anna Symington-Maar, spoluzakladala leadership program Teach for Slovakia a viac ako 10 rokov sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu; Martin Kuruc, pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, dlhodobo sa venuje rozvíjaniu mäkkých zručností, práci so skupinou.

Nadviazali sme spoluprácu s Trnavskou univerzitou, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a najnovšie aj Univerzitou Komenského. Tréning študentom ich kmeňová univerzita uzná ako pedagogickú prax alebo súčasť predmetu.

Bližšie informácie o programe Budúcnosť INAK, pôsobení mentorov aj konktaktný formulár nájdete na webovej stránke. Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2022.

Podobné články