Vysokoškoláci sa môžu stať mentormi v Budúcnosti INAK. Univerzita im uzná prax

5. okt, 2020

V centre Budúcnosť INAK spolupracujeme s univerzitami aj v tomto školskom roku. Študenti vysokých škôl si vďaka nášmu programu vyskúšajú neformálne vzdelávanie a dostanú tréning v inkluzívnych prístupoch k mladým. Školy im túto aktivitu potom uznajú v rámci povinnej praxe. Po tréningoch sa z nich navyše stávajú mentori v centre Budúcnosť INAK.

V minulom školskom roku sa nám v centre podarilo vyškoliť prvú päticu mentorov programu. V tomto školskom roku sme už program stihli počas posledného septembrového týždňa odprezentovať študentkám 1. ročníka bakalárskeho stupňa v odbore sociálna práca a tiež študentom bakalárskeho programu Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny (oba na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave).

V rámci programu Budúcnosť INAK sme v súčasnosti vytvorili možnosti na zapojenie sa pre vysokoškolákov v Trnave. Znamená to, že si študenti a študentky môžu v rámci svojej povinnej praxe na vysokej škole vybrať aj program Budúcnosť INAK na ZŠ Maxima Gorkého.

Zatiaľ aktívne spolupracujeme s fakultami na Trnavskej univerzite a sme „praxovým pracoviskom“ pre:

  • Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce (študijný program Sociálna práca a študijný program Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny),
  • Pedagogickú fakultu, Katedra pedagogických štúdií (študijný program Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo )

„Komunikujeme však s viacerými fakultami a radi by sme ponuku v ďalších rokoch rozšírili aj o iné odbory či fakulty, ktoré by prax v centre mohli uznávať,“ povedala o plánoch Budúcnosti INAK Daniela Kellerová, programová manažérka Nadácie Pontis.

Majú za sebou prvé tréningy

Kvôli uzatvoreniu škôl v dôsledku pandémie, a teda aj centra Budúcnosť INAK, absolvovali doteraz zapojení študenti naše tréningy prostredníctvom online webinárov.

V minulom školskom roku sme takto v letnom semestri vytrénovali 5 vysokoškolských študentov na troch online tréningoch, kde zažili 12 hodín praxe. V tomto semestri s nimi plánujeme pokračovať v rámci 40-hodinovej praxe, ktorú strávia už ako mentori centra.

Pre udržanie kvality mentoringového programu a podpory prístupu k deťom je kvalitná predpríprava mentorov pre program nesmierne dôležitá. Na tréningoch preto spolupracujeme s top expertami na Slovensku, ktorí pre študentov pripravili inovatívne vzdelávanie.

Martin Kuruc z neziskovej organizácie Indícia a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského študentov previedol prácou s dynamikou skupiny a prácou s motiváciami mladých.

Ondrej Mikuláš, ktorý pôsobí tiež v Indícii a je aj absolventom programu Teach for Slovakia, sa podelil o svoje skúsenosti so žiakmi a žiačkami z vylúčených komunít ako aj z práce s témou generačnej chudoby a ukázal, ako vedia žiaci získať motiváciu vďaka dôvere, pozitívnemu a individuálnemu prístupu.

Viktor Križo z Inklucentra zase študentom ukázal inklúziu v praxi – na reálnych príkladoch z centra si mohli vyskúšať prístupy inkluzívneho vzdelávania, ktoré zlepšuje atmosféru a učenie všetkých žiakov.

Sme veľmi radi, že obe fakulty Trnavskej univerzity, ktoré sú zapojené do schémy, si uvedomujú dôležitosť praxe pre svojich študentov, potrebu získania praktických skúseností pri interakcii s deťmi a význam zaujímavých a inovatívnych prístupov, ktoré prinášajú neziskové organizácie vo vzdelávaní. My zase vieme vďaka študentom a študentkám, z ktorých sa stanú naši mentori pre účastníkov programu Budúcnosť INAK pripraviť kvalitný program a podporiť tak individuálny prístup.

Kvôli situácii s pandémiou a opatreniam budeme aj tento semester pracovať so zapojenými mentormi v súlade s odporúčaniami a nariadeniami vlády a ZŠ Maxima Gorkého, kde sa naše centrum nachádza.

Podobné články